"Cyn Cau'r Drws" - Aled Lloyd Davies

Aled Lloyd Davies

Aled Lloyd Davies singing the tratitional Welsh "Cerdd Dant" where the harp plays a melody, and the singer sings a counter melody.
Track details :- Cymru Rydd (“Bwlchderwin”), Y Delyn (“Arfryn”), Anfon y Nico (“Llwyn Onn”), Yr Ysbryd Sanctaidd (“Minllyn”), Dydd Gwyl Ddewi (“Cynfal”), Rhywun (“Maes Garmon”), Byd yr Aderyn bach (“Difyrrwch Ieuan y Telynor Dall”), Ronsyfal (“Hiraethog”), Symffoni’r Preseb (“Llangefni”), Llys Ifor Hael (“Trawsfynydd”), Mab y Bwthyn (“Tôn Alarch”), Ar Wyl Ddiolchgarwch (“Morannedd”), Fy Olwen i (“Breuddwyd Rhysyn Bach”), Môn a Menai (“Breuddwyd y Frenhines “), Teifi (“Wyres Megan”), Dyn y Mwyar Duon (“Ffion”), Rhieingerdd (“Y Pural Fesur”), Cwn Defaid (“Git Along Li’l”), Bancio ar Dduw (“Llwyn Onn”), Ystrad Fflur (“Maes Maelor”), Aros a Mynd (“Blodau Ffestiniog”), Hen Wraig fach (“Hen Wraig fach”)