"The Great Noise" - Crasdant

Crasdant

A collection of traditional and contemporary folk songs by the popular Welsh group. The CD also contains DVD and video footage.
Track details :- Du Fel Y Glo, Helfa'r Marchogion(Helfa Llannerch-Y-Medd / Marchogion Yr Wyddfa), Mympwy Llwyd (Mympwy Llwyd / Y Fasged Wyau / Pibddawns Sir Gâr), Y Pural Fesur, Pibddawns Trefynwy, Swing Sling (Pibddawns Bob Buckley / Swing Sling), Morfa'r Frenhines, Abram Wood (Pibddawns Abram Wood - Gwyl Ddewi), Y Mwnci A'r Dyrnwr (Pibddawns Y Mwnci / Y Dyrnwr), Pam, Polca Cymreig (Y Polca Cymreig / Y Bibddawns Sipsi Newydd), Tros Yr Aber/Llapydwndwr (DVD: Tros Yr ber / Llapydwndwr, Y Pural Fesur, Pibddawns Bob Buckley / Swing Sling / Video: Pibddawns Trefynwy)