"Mered" - Meredydd Evans

Meredydd Evans

Track Details: CD 1: Y Fenyw Fain, Ar Lan Y Môr, Y Gloman, Synnwyr Solomon, Pa Bryd y Deui Eto?, Cân y Cwcwallt, Beth Yw’r Haf i Mi?, Mynwent Eglwys, Trip i Aberystwyth, Cân Wil y Tloty, Myn Mair, Ar Gyfer Heddiw’r Bore, Trymder, Bachgen Bach o Dincer, Dingl Ding Joseff, Y Deryn Bach Syw, Morio, Mae’r Ddaear Yn Glasu, Un o fy Mrodyr, Hela’r Dryw, Y Cyntaf Dydd o’r Gwyliau, Cyfri’r Geifr, Cân yr Ychen, Y Bardd a’r Gwcw, Y Gog Lwydlas, Angau, Bwthyn Nain, Hiraeth Am FeirionCD 2: Lliw gwyn rhosyn yr haf, Adar mân y mynydd, Y ferch o blwy Penderyn, Ei di’r deryn di?, Yr hen Wyddeles, Si hwi hwi, Lisa Lân, Dacw nghariad i lawr yn y berllan, Robin Goch, Harbwr Corc, Santiana, Y Cariad cyntaf, Pe cawn i hon, Hefo Deio i Dywyn, Ffarwel i Langyfelach lon, Titrwm tatrwm, Blewyn Glas, Y Deryn Du sy’n Rhodio’r Gwledydd, Y ddau farch, Si hei lwli