"Canu'r Pridd" - Various

Various

Track Details: Hanes y wraig felltigedig (Dafydd Idris Edwards), Wedi mynd (Triawd Foeldrehaearn), Pastai fawr Llangollen (Arfon Gwilym), Ar fore dydd Nadolig (Lynn Denman), Ble buest ti neithiwr (Daniel Huws), Braint (Aberjaber), Daeth Nadolig fel arferol (Cogia Llanfihangel), Bwthyn fy Nain (Linda Healy), Y ferch a gollws ei phais (Robyn Tomos), Merch Megan (Rhes Ganol), Tra bo dau (Saith Rhyfeddod), Pentre Llanfihangel (Cogia Llanfihangel), Conset y peipar coch / Marwnad yr heliwr (Cass Meurig), Galargan dwr Tryweryn (Arthur Thomas), Clychau Bethlehem (Triawd Foeldrehaearn), Y crwtyn llwyd (Crasdant), Cân yr hen wagner (Emrys Jones), Sgertiau (Harry Richards)