Seckou Keita

Seckou Keita

Seckou Keita: credit Dan Whiston

back to artist "Seckou Keita"