Yiorgos Kaloudis

Yiorgos Kaloudis

Yiorgos Kaloudis, 4-string Cretan Lyra with sympathetic strings

back to artist "Yiorgos Kaloudis"