"Goreuon (Best of)" - Heather Jones

Heather Jones

Track Details: Glyndwr, Pam wyt ti’n wylo, wylo, O dyma fore, Dan y dwr, Roedd gen i dy, Dyddiau a fu, Tra bo dau, Nos ddu, Cân y bugail, Aderyn pur, Mynd yn ôl i'r dre, Cwm Hiraeth, Jiawl, Can i Janis, Paid ag eistedd, Penrhyn gwyn, Bachgen, Dwi ddim am dy weled, Aur yr heulwen, Gwrando ar fy nghan, Syrcas o liw, Ble'r aeth yr haul