"Welsh Choirs Sing Folk" - Various

Various

A selection of Welsh choirs sing various popular folk songs.
Track/artist details :- Cân Crwtyn y Gwartheg (Meibion Llywarch), Yr Asyn A FuFarw (Meibion Llywarch), Robin Ddiog (Lleisiau’r Lli), Adar Mân y Mynydd (Lleisiau’r Lli), Cân Y Cardi (Parti’r Efail),Ceinion Conwy (Parti’r Efail), Y Cobler Du Bach (Aelwyd yr Ynys), Marwnad Yr Ehedydd (Aelwyd yr Ynys), Cân Yr Hen Wyddeles (Bois y Castell), Ar Fore Dydd Nadolig BoisY Castell), Merch y Melinydd (Genod y Gân), Beth Yw’r Haf I Mi? (Genod y Gân), Y Gelynnen (Aelwyd Ger y Lli), Migldi Magldi (Aelwyd Ger y Lli), Ffarwél I Blwy’ Llangywer (Lleisiau Clywedog), Moliannwn (Lleisiau Clywedog), Y Bore Ganwyd Iesu (Parti Cyt Lloi), Fferm Fach (Parti Cut Lloi)