Tour 2022
Grammy Latino

Septeto Santiaguero will present their new album "Y sigo pa'lante" on the European tour that will take them to different european countries and will also celebrate their two consecutive Latin Grammys won in 2015 and 2018